รวมวัตถุมงคล ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ ปี ๖๓

รวมวัตถุมงคล ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่นสรงน้ำ ปี ๖๓

วัตถุมงคล ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น สรงน้ำ ๖๓

วัตถุมงคล ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น สรงน้ำ 63 .. ตำนานกุมารเทพแห่งเอเชียใต้ เจ้าของนิยาม ขอได้ ไหว้รับ ทรัพย์มั่งมี .. รุ่นนี้สร้างและเปิดให้จอง ในภาวะการณ์ที่โรคร้ายระบาด Covid-19 เข้ามาทำลายชีวิต สังคม ความเป็นอยู่ รวมถึงระบบเศรษฐกิจของเมืองไทย .. แต่ไม่สามารถหยุดความศรัทธาของผู้คนที่มีต่อ “ไอ้ไข่” ผู้คนยังคงหลั่งใหล ค้นหา ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ผ่านระบบเทคโนโลยีที่เอื้ออำนวยในปัจจุบัน .. สังเกตุได้จากการจองชุดเล็ก ๆ ภายในกลุ่ม หรือเพจ แค่เปิดจอง 2 นาที มีผู้คนเข้าไปพิมพ์คำว่า “จอง” ถึง 1,800 – 2,000 คน .. นั่นแสดงให้เห็นถึงปาฏิหาริย์ โชคลาภ และประสบการณ์ ที่ไอ้ไข่ได้มอบให้กับเจ้าของผู้ครอบครอง ตั้งแต่อดีตกาล มาจนถึงปัจจุบัน ผู้คนต่างศรัทธาเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ

ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์

วัตถุมงคล ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช รุ่น สรงน้ำ ๖๓

∴ กำหนดพิธีพุทธาภิเษก ∴ วัน พฤหัสบดี ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มณฑลพิธีอุโบสถ วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๒๙ น. เป็นต้นไป

∴ เปิดให้บูชา วัตถุมงคล ∴ วัน อาทิตย์ ที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ณ วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช


โดยวัตถุมงคล รุ่น สรงน้ำ ปี ๖๓ แบ่งออกเป็น 13 ชนิด มีดังนี้

1. องค์บูชาไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ เนื้อไม้สัก ขนาดสูง ๗ นิ้ว

องค์บูชาไม้สักแกะ 7 นิ้ว รุ่นสรงน้ำปี 63


2. องค์บูชาไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ เนื้อโลหะผสม ขนาดสูง ๕ นิ้ว


3. รูปอัดกระจก ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ขนาดห้อยคอ
รุ่น เนื้อทองคำ

รูปอัดกระจก ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ขนาดห้อยคอ รุ่น เนื้อทองคำ

รุ่น เนื้อเงิน

รูปอัดกระจก ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ขนาดห้อยคอ รุ่น เนื้อทองคำ

รุ่น เนื้อนาก

รุ่น เนื้อฝาบาตรกะไหล่ทอง


4. รูปไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ กรอบอะคริลิค


5. ล็อกเกตไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์
รุ่น ฉากทอง

ล็อกเกตไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น ฉากทอง

รุ่น ซีเปีย

ล็อกเกตไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น ซีเปีย


6. เหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ เนื้อไม้ปั้น
รุ่น หน้ากากทองคำ

เหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น เนื้อไม้ปั้น

รุ่น หน้ากากเงิน

เหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ เนื้อไม้ปั้น รุ่นหน้ากากเงิน

รุ่น หน้ากากทองแดง

เหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ เนื้อไม้ปั้น รุ่น หน้ากากทองแดง

รุ่น หน้ากากทองเหลือง

เหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ เนื้อไม้ปั้น รุ่น หน้ากากทองเหลือง


7. ตะกรุดโลกธาตุ ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์
เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อทองแดง

ตะกรุดโลกธาตุ ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์


8. ผ้ายันต์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ขนาด ๑๐ x ๑๖ นิ้ว

ผ้ายันต์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ขนาด ๑๐ x ๑๖ นิ้ว


9. ผ้ายันต์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ขนาด ๑๐ x ๑๕ นิ้ว

ผ้ายันต์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ขนาด ๑๐ x ๑๕ นิ้ว


10. ผ้ายันต์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ขนาด ๕ x ๑๑ นิ้ว ( มี ๔ สี )

ผ้ายันต์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ขนาด ๕ x ๑๑ นิ้ว ( มี ๔ สี )

ผ้ายันต์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ขนาด ๕ x ๑๑ นิ้ว ( มี ๔ สี )

ผ้ายันต์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ขนาด ๕ x ๑๑ นิ้ว ( มี ๔ สี )

ผ้ายันต์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ขนาด ๕ x ๑๑ นิ้ว ( มี ๔ สี )


11. ผ้ายันต์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ขนาด ๗ x ๗ นิ้ว แบบที่ ๑ ( มี ๘ สี )

ผ้ายันต์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ขนาด ๗ x ๗ นิ้ว แบบที่ ๑ ( มี ๘ สี )

ผ้ายันต์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ขนาด ๗ x ๗ นิ้ว แบบที่ ๑ ( มี ๘ สี )

ผ้ายันต์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ขนาด ๗ x ๗ นิ้ว แบบที่ ๑ ( มี ๘ สี )

ผ้ายันต์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ขนาด ๗ x ๗ นิ้ว แบบที่ ๑ ( มี ๘ สี )

ผ้ายันต์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ขนาด ๗ x ๗ นิ้ว แบบที่ ๑ ( มี ๘ สี )

ผ้ายันต์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ขนาด ๗ x ๗ นิ้ว แบบที่ ๑ ( มี ๘ สี )

ผ้ายันต์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ขนาด ๗ x ๗ นิ้ว แบบที่ ๑ ( มี ๘ สี ) ผ้ายันต์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ขนาด ๗ x ๗ นิ้ว แบบที่ ๑ ( มี ๘ สี )


12. ผ้ายันต์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ขนาด ๗ x ๗ นิ้ว แบบที่ ๒ ( มี ๘ สี )

11. ผ้ายันต์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ขนาด ๗ x ๗ นิ้ว แบบที่ ๒ ( มี ๘ สี )

11. ผ้ายันต์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ขนาด ๗ x ๗ นิ้ว แบบที่ ๒ ( มี ๘ สี )

11. ผ้ายันต์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ขนาด ๗ x ๗ นิ้ว แบบที่ ๒ ( มี ๘ สี )

ผ้ายันต์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ขนาด ๗ x ๗ นิ้ว แบบที่ ๒ ( มี ๘ สี )

ผ้ายันต์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ขนาด ๗ x ๗ นิ้ว แบบที่ ๒ ( มี ๘ สี )

ผ้ายันต์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ขนาด ๗ x ๗ นิ้ว แบบที่ ๒ ( มี ๘ สี )

ผ้ายันต์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ขนาด ๗ x ๗ นิ้ว แบบที่ ๒ ( มี ๘ สี )

ผ้ายันต์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ขนาด ๗ x ๗ นิ้ว แบบที่ ๒ ( มี ๘ สี )


13. ผ้ายันต์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ขนาด ๖ x ๓ นิ้ว ( มี ๓ สี )

ผ้ายันต์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ขนาด ๖ x ๓ นิ้ว ( มี ๓ สี )


สรุป

เว็บไซต์ วันนี้รวย ได้รวบรวมวัตถุมงคล ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่น สรงนำ้ ปี 63 จำนวน 13 ชนิด มาให้รับชมกันมีรุ่นต่าง ๆ ดังนี้

 1. องค์บูชาไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ เนื้อไม้สัก ขนาดสูง ๗ นิ้ว
 2. องค์บูชาไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ เนื้อโลหะผสม ขนาดสูง ๕ นิ้ว
 3. รูปอัดกระจก ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ขนาดห้อยคอ
  – เนื้อทองคำ
  – เนื้อเงิน
  – เนื้อนาก
  – เนื้อฝาบาตร กะ ไหล่ทอง
 4. รูปไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ กรอบอะคริลิค ( มี ๒ แบบ )
 5. ล็อกเกตไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์
  – ฉากทอง
  – ซีเปีย
 6. เหรียญไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ เนื้อไม้ปั้น
  – หน้ากากทองคำ
  – หน้ากากเงิน
  – หน้ากากทองแดง
  – หน้ากากทองเหลือง
 7. ตะกรุดโลกธาตุ ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์
  – เนื้อทองคำ
  – เนื้อเงิน
  – เนื้อทองแดง
 8. ผ้ายันต์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ขนาด ๑๐ x ๑๖ นิ้ว
 9. ผ้ายันต์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ขนาด ๑๐ x ๑๕ นิ้ว
 10. ผ้ายันต์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ขนาด ๘ x ๑๑ นิ้ว ( มี ๔ สี )
 11. ผ้ายันต์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ขนาด ๗ x ๗ นิ้ว แบบที่ ๑ ( มี ๘ สี )
 12. ผ้ายันต์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ขนาด ๗ x ๗ นิ้ว แบบที่ ๒ ( มี ๘ สี )
 13. ผ้ายันต์ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ ขนาด ๖ x ๓ นิ้ว ( มี ๓ สี )

สามารถติดตามรับชม วัตถุมงคล หลากหลายประเภทได้ที่นี่ >>> วันนี้รวย <<<