ชี้นิ้วไปที่ รุ้งกินน้ำ นิ้วจะกุด จริงหรือไม่?

ชี้นิ้วไปที่ รุ้งกินน้ำ นิ้วจะกุด จริงหรือไม่?

ชี้นิ้วไปที่ รุ้งกินน้ำ นิ้วจะกุด จริงหรือไม่?

ความเชื่อตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ ปู่ ย่า ตา ยาย สอนกันมาว่า รุ้งกินน้ำ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เกิดจากการแสดงอิทธิฤทธิ์ของเทวดา เพื่อให้ผู้คนได้ชม เพื่อความสวยงาม และห้ามลบหลู่ หรือกระทำการใดๆ ที่ไม่สมควร เช่น ห้ามชี้นิวที่รุ้งกินน้ำ ซึ่งโบราณเชื่อว่าจะทำให้นิ้วกุด ชี้นิ้วไหน หรือกี่นิ้ว ก็จะกุดด้วนเท่านั้น

สมัยเด็กๆ พอเห็นรุ้งกินน้ำ ก็อดที่จะมองดูไม่ได้ เพราะสวยงามเหลือเกิน แต่เวลาดูก็ต้องไม่ลืมว่า จะต้องสำรวมระมัดระวังอย่างดี จะชี้นิ้วไปที่รุ้งกินน้ำมิได้เป็นอันขาด หาไม่แล้ว นิ้วจะกุดด้วน ไม่ครบอาการสามสิบสอง

ยังมีความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติเกี่ยวกับรุ้งอีก เช่น ชนเผ่าหนึ่งในทวีปอเมริกาใต้เชื่อกันว่า รุ้งที่เกิดขึ้นในทะเลเป็นสิ่งที่ดี แต่หากเกิดขึ้นบนบก จะหมายถึงสัญญาณของวิญญาณร้ายที่กำลังมองหาเหยื่อ

คนจีน มีความเชื่อว่ารุ้งกินน้ำเกิดขึ้นทางตะวันออกไม่มีใครกล้าชี้ เพราะการทำเช่นนั้นจะทำให้เกิดโชคร้าย และมักจะทำให้เป็นแผลที่มือที่ชี้นั้น ชาวจีนยัง เชื่ออีกว่า ถ้าเมื่อใดเกิดมีรุ้งกินน้ำ เมื่อนั้นฝนจะหยุดตก จนมีคำกล่าวที่ว่า “เหมือนมองหาเมฆเพื่อให้ได้ฝน แต่พอเห็นเมฆมาแล้วก็ไม่สบายใจกลัวรุ้งกินน้ำจะตามมาด้วย แล้วฝนก็จะเหือดหายไปเสีย”

ลัทธิบอน (Bon) ของทิเบต มีความเชื่อว่าชาวทิเบตคนแรกลงมาจากท้องฟ้าสู่ขุนเขาสูงด้วยบันไดวิเศษของรุ้งกินน้ำ ครั้นเมื่อได้รับอิทธิพลของพุทธศาสนา ชาวทิเบตก็ยังเชื่อว่า เมื่อผู้บรรลุมรรคผลได้สิ้นชีวิตลง สังขารก็จะสลายกลายเป็นแสงงดงามของรุ้งกินน้ำ

ชาวกัมพูชา หรือเขมร เรียกรุ้งกินน้ำในความหมายว่า ธนูพระอินทร์ เพราะมีรัศมีโค้งข้ามฟ้าเหมือนคันธนูที่โก่งจนเต็มที่

ไทยและไทใหญ่ เชื่อตรงกันว่า ถ้าเอามือชี้รุ้งกินน้ำแล้วนิ้วจะด้วน ต้องแก้เคล็ดด้วยการเอามือเช็ดก้น

ชาวมอญ เชื่อว่าถ้าชี้รุ้งกินน้ำแล้วจะโชคร้าย แต่ไม่ได้ระบุว่าจะโชคร้ายอย่างไร

นอกจากนั้นสีของรุ้งยังมีความสำคัญในเรื่องเล่าเช่นกัน บางคนเชื่อว่าถ้าสีใดในรุ้งโดดเด่น หรือสังเกตเห็นเด่นชัด จะมีความหมายต่างๆ เช่น

แสงสีแดง หมายถึง สงคราม

สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์
สีเหลือง หมายถึง ความตาย

 

ความมุ่งหมายที่แท้จริง (ห้ามชี้นิ้วไปที่รุ้งกินน้ำ)

แท้จริงแล้วที่โบราณท่านห้ามอย่างนั้น ก็เพื่อป้องกันภัยอันตรายจากนิ้วจะทิ่มแทงตาผู้อื่นเท่านั้นเอง

ปกติแล้ว ภายหลังจากฝนหยุดตก จะทำให้อากาศดีท้องฟ้าแจ่มใส ชาวบ้านโดยเฉพาะเด็กๆ จะร่าเริงสนุกสนานเป็นพิเศษ และมักจะเกิดรุ้งกินน้ำ พวกเด็กๆ เห็นก็อาจจะชี้นิ้วไปมา ซึ่งอาจจะทิ่มแทงตากันได้ ฉะนั้นแล้วโบราณจึงห้าม เพื่อเป็นอุบายป้องกันอันตรายนั่นเอง