ห้ามยืน ใต้ต้นไม้ใหญ่ตอนเวลาฝนตกเพราะฟ้าจะผ่าใส่

ห้ามยืน ใต้ต้นไม้ใหญ่ตอนเวลาฝนตกเพราะฟ้าจะผ่าใส่

ห้ามยืน หลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่

ห้ามยืน

คือคำเตือนของผู้ใหญ่ในสมัยก่อน ที่คอยเตือนไม่ให้ลูกหลานนั้น เข้าไปยืนหลบฝนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ เพราะเดี๋ยวฟ้าจะผ่าลงมาแล้วเกิดเป็นอันตรายต่อชีวิตของลูกหลาน

ในความเป็นจริง ทุกที่โล่งกลางแจ้ง ต่างก็มีโอกาสที่จะเจอฟ้าผ่าขึ้นทั้งนั้น ไม่เพียงแค่ที่โล่งแจ้งเท่านั้น ยังรวมถึงแม่น้ำ บ่อน้ำ หรือที่ไหนก็ตามที่ไม่มีที่บัง และต้นไม้แม้จะมีกิ่งก้านใบ ก็ยังถือว่าอยู่ในที่แจ้ง จึงมีโอกาสที่จะโดนฟ้าผ่า ดังนั้นผู้ใหญ่จึงเตือนไม่ให้ลูกหลาน ห้ามยืนใต้ต้นไม้ใหญ่หรือที่โล่งแจ้งเด็ดขาด

อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมได้ที่ ตำนาน/ความเชื่อ