เลขจาก ศาลเจ้าย่าตะเคียนทอง ให้เลขตรงๆ แรงๆ หลังผ่านวันคาร

ศาลเจ้าย่าตะเคียนทอง แห่ง วังจำป่าเฮี้ย ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนิยมแห่แหนมาเยือน โดยเฉพาะใกล้วัดหวยออก ต่างมีนักเ...