แบบนี้ก็ได้เหรอ วัดรังษีสุทธาวาส ประกาศ ห้ามตาย เป็นเวลา 1 เดือน

แม้เรื่อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครหนีพ้น มีวัดหนึ่งที่จังหวัดชลบุรี สร้างกุโศลบายด้วยการติดป้ายประกาศ "ห้ามตาย" เหตุเพราะทางวัดกำลังดำ...