ปักตะไคร้ ไล่ฝน ทำไมต้องเป็นสาวพรหมจรรย์?

ปักตะไคร้ ไล่ฝน ทำไมต้องเป็นสาวพรหมจรรย์? ความเชื่อโบราณของไทยที่ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องดินฟ้าอากาศ อาจเป็นเพราะว่าในสมัยก่อน คนไทยทำเกษตรกรรมเป...