ภาพ ดาวหางนีโอไวส์ ที่ใกล้โลกมากที่สุด แถวอำเภอแม่ริม

ภาพ ดาวหางนีโอไวส์ ที่บันทึกได้ในครั้งนี้ บันทึกเมื่อเวลาประมาณ 20.30 น. บริเวณอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปรากฏชัดทั้งหางฝุ่นและหางแก๊ส ในวันที่ 23...